Begroting 2017

Wonen

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

In Etten-Leur is het prettig wonen, werken en leven.

Wat is prettig  werken en leven?

  • Veilig
  • Schoon en duurzaam
  • Voorzieningen
  • Bereikbaarheid
  • Fijne buurt
  • Groen
  • Comfort

Doelstelling op programma niveau

  • Etten-Leur is veilig, heel, schoon, groen en alles is goed bereikbaar en toegankelijk.
  • Etten-Leur biedt een gevarieerd, duurzaam en vraaggericht aanbod aan woningen en voorzieningen binnen bestaand stedelijk gebied.