Begroting 2017

Investeringen

Het investeringsplan splitsen we in investeringen met en zonder directe dekking. Hieronder lichten we deze splitsing toe.