Begroting 2017

Verbonden partijen

Voor de begroting is het van belang inzicht te hebben in de verbonden partijen van de gemeente. In deze paragraaf nemen we per verbonden partij de belangrijkste informatie die relevant is voor de begroting 2017 op.