Begroting 2017

Lokale heffingen

In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de begrote opbrengst per belastingsoort. De begrote opbrengst van de lokale heffingen in 2017 bedraagt € 18.708.000.

Jaarrekening

Begroting

Begroting

Belastingsoort                                         (Bedragen x € 1.000)

2015

2016

2017

OZB

7.673

7.911

8.038

Reinigingsheffingen

3.688

3.923

3.672

Rioolrechten

3.950

4.177

4.013

Hondenbelasting

220

213

218

Lijkbezorgingsrechten

140

91

133

Precariobelasting

41

27

41

Leges omgevingsvergunningen

758

676

787

Overige leges

761

976

1.061

Marktgelden

40

42

43

Parkeerbelasting

711

707

702

Totaal

17.982

18.743

18.708