Begroting 2017

Verbonden partijen

Begroting

Register

Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking ICT Etten-Leur en Tholen

Deelnemers

Etten-Leur, Tholen

Wettelijke voorschriften

nvt

Doel regeling

De regeling heeft tot doel om de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen op het gebied van Informatie- en communicatietechnologie (ICT).

Reden aangaan verbinding

  • Het standaardiseren van ICT-infrastructuren en Programmatuur;
  • Het creëren van één technische infrastructuur van de deelnemende gemeenten;
  • Het ondersteunen van gebruikers vanuit één centrale ICT-beheerorganisatie;
  • De gezamenlijke aanpak en afstemming van nieuwe ontwikkelingen.

Tholen heeft de intentie uitgesproken toe te willen treden tot de Gemeenschappelijk regeling ICT West-Brabant-West

Besluit met betrekking tot de zienswijzen van de gemeente Etter-Leur