Begroting 2017

Grondbeleid

Exploitatiegebieden

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Woningbouwlocaties

Schoenmakershoek-Oost

3.100.000

1.000.000

-1.515.000

29.600

Binnentuin

-440.000

80.000

385.000

0

Spoorzone

1.025.000

400.000

0

22.100

De Streek

7.225.000

5.000.000

5.025.000

67.800

Nobelaer

1.830.000

100.000

50.000

12.500

Haansberg-Oost

3.700.000

250.000

2.100.000

68.700

Vrijkomende  schoollocaties

-140.000

600.000

150.000

13.500

Bedrijventerreinen

Vosdonk-Zuid

2.140.000

950.000

1.420.000

29.200

Vosdonk-Noord

1.210.000

550.000

200.000

13.800

Verspreide bedrijfskavels

850.000

75.000

-400.000

6.000

Kantoorlocaties

Trivium

3.200.000

150.000

0

4.000

Totaal

23.700.000

9.155.000

7.415.000

267.200

Materiële vaste activa

boekwaarde

Risico

Geprognosticeerd resultaat

Bijzondere/ ontwikkel projecten

Hoge Haansberg

935.000

10.000

0

203.500

Groene Wig

295.000

10.000

0

63.500

Hilsebaan

45.000

0

0

12.000

Totaal

1.275.000

20.000

0

279.000

Panden

boekwaarde

Risico

OZB of taxatiewaarde

Schoolwoningen De Keen

565.000

0

1.170.000

1.300

Hoevenseweg 34

660.000

120.000

540.000

13.000

E. Poppelaan 8

350.000

0

540.000

3.685

E. Poppelaan 12

3.000.000

0

3.030.000

13.000

Totaal

4.575.000

120.000

5.280.000

Totaal

29.550.000

9.295.000

Totalen

boekwaarde

Risico

Woningbouwlocaties

16.300.000

7.430.000

Bedrijventerreinen

4.200.000

1.575.000

20.500.000

9.005.000

Kantoorlocaties

3.200.000

150.000

Materiële vaste activa

1.275.000

20.000

Panden

4.575.000

120.000

Maximaal risico

29.550.000

9.295.000

Minimale waarde gronden en panden

Voorzieningen exploitatie tekorten

Woningbouwlocaties

12.650.000

1.515.000

Bedrijventerreinen

3.675.000

400.000

16.325.000

1.915.000

Kantoorlocaties

400.000

2.450.000

Materiële vaste activa

1.275.000

Panden

4.575.000

Minimale waarde en voorzieningen

22.575.000

4.365.000

Maximaal risico

38.845.000

Minimale waarde en voorzieningen

26.940.000

Gecorrigeerd risico

11.905.000

Reëel risico

35%

4.165.000

Geprognosticeerd resultaat

voorraad gronden m²

Woningbouwlocaties

6.195.000

214.200

Bedrijventerreinen

1.220.000

49.000

7.415.000

263.200

Kantoorlocaties

0

4.000

Materiële vaste activa

0

279.000

Totaal

7.415.000

546.200