Begroting 2017

Grondbeleid

prognose bedrijventerreinen in m²

Locatie

2017

2018

2019

2020

> 2020

Totaal

Kleinschalig gemengd (in m²).

5.100

8.100

10.800

5.200

0

29.200

Vosdonk-Zuid

Kavels

4.000

6.000

8.400

1.600

0

20.000

Kavel + woning

1.100

2.100

2.400

3.600

0

9.200

Verspreide bedrijfskavels

Attelaken

Vosdonk-West

Herstructurering

6.000

13.800

0

0

0

19.800

Vosdonk-Noord

Parallelweg

13.800

13.800

Verspreide bedrijfskavels

Oude Kerkstraat

2.500

2.500

Pauvreweg

3.500

3.500

Totaal

11.100

21.900

10.800

5.200

0

49.000

prognose Kantoorlocaties / detailhandel in m²

Locatie

2017

2018

2019

2020

> 2020

Totaal

Kantoren  / Detailhandel (in m²).

4.000

0

0

0

0

4.000

Trivium

Kavels

4.000

4.000

Totaal

4.000

0

0

0

0

4.000