Begroting 2017

3.12 Minima

Aantal risico’s van dit product

3

Aantal gewijzigde risico’s  (hieronder toegelicht)

1

Gewijzigde risico’s

Toelichting

3. Als gevolg van gemeentelijke bezuinigingen kan het minimabeleid onder druk komen te staan.

Van Rijkswege zijn er geen bezuinigingen voorzien voor de komende periode.