Begroting 2017

3.12 Minima

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      2.552

                         162

                      2.713

Baten

                            37

                         175

                         213

Totaal saldo van lasten en baten

                     -2.514

                            14

                     -2.501

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                            45

                            45

Onttrekking reserves

                            74

                               -

                            74

Resultaat product

                     -2.441

                          -31

                     -2.472

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Begeleiding statushouders

                 -156

N

Bijdrage COA in begeleiding statushouders

                   185

V

Overig

                    -15

N

Reserve sociaal domein

                    -45

N

Resultaat product

                    -31

N