Begroting 2017

3.12 Minima

1e Berap
2/6
niet volgens plan

2e Berap
2/6
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Actieve voorlichting en benadering van doelgroepen door middel van mailing,  inzet formulierenteam en inzet van de budgetcoaches.

Brede communicatie en actieve voorlichting rondom de minima instrumenten wordt op dit moment opgezet in samenwerking met het Werkplein en de andere participerende gemeenten. De harmonisatie van deze instrumenten heeft ertoe geleid dat de uitrol hiervan pas eind derde, begin vierde kwartaal 2016 zal plaatsvinden.

K

Bevorderen gebruik regeling maatschappelijke participatie, o.a. via webshop Etten-Leur doet mee.

Met de gemeentelijke partners is gesproken over het onder de aandacht brengen van de webshop. In samenwerking met het Werkplein wordt specifiek voor de webshop extra ingezet op het stimuleren van het gebruik. Het effect van extra aandacht voor de regeling maatschappelijke participatie moet zich nog uitwijzen. De actieve voorlichting rondom de minima instrumenten vanuit het werkplein moet hieraan verder bijdragen. Doel is dat deze effecten eind dit jaar zijn ingezet.