Begroting 2017

3.12 Minima

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

2.282

2.552

2.694

2.644

2.638

2.637

Baten

41

37

41

1

1

1

Totaal saldo van lasten en baten

-2.241

-2.514

-2.653

-2.643

-2.638

-2.637

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-157

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

74

189

178

178

175

Resultaat product

-2.084

-2.441

-2.464

-2.465

-2.460

-2.462