Begroting 2017

3.11 Inkomen

Aantal risico’s van dit product

3

Aantal gewijzigde risico’s  (hieronder toegelicht)

1

Gewijzigde risico’s

Toelichting

2. In januari 2015 is het Werkplein Hart van West-Brabant van start gegaan, waarbij zes afzonderlijke diensten samengevoegd zijn tot één organisatie. Het jaar 2015 is voor het Werkplein een opbouwjaar, waarbij de interne organisatie verder vormgegeven wordt. Het risico bestaat dat er te veel focus ligt op deze interne organisatieontwikkeling, wat ten koste kan gaan van de resultaten in termen van uitstroom naar werk en fraudebestrijding.

De Werkpleinorganisatie Hart van West-Brabant is gevormd. De samenvoeging van de backoffices van de vestigingen Etten-Leur en Roosendaal is afgerond en de ICT infrastructuur is ingericht. Hoewel het Werkplein zich nog richt op de verdere doorontwikkeling van de organisatie, kan de focus volledig gelegd worden op de uitvoering van de door de gemeenten opgedragen taken.