Begroting 2017

3.11 Inkomen

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                    10.003

                         365

                    10.368

Baten

                      9.018

                            17

                      9.035

Totaal saldo van lasten en baten

                        -985

                        -347

                     -1.333

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                         109

                         109

Onttrekking reserves

                         884

                         538

                      1.422

Resultaat product

                        -102

                            82

                          -20

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Bijdrage Werkplein

                 -400

N

Voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken

                   109

V

Overig

                    -56

N

Reserve sociaal domein

                   429

V

Resultaat product

                     82

V