Begroting 2017

3.11 Inkomen

Doelstelling

Risico

1. Inkomensvoorzieningen

  • Afzwakkend  economisch herstel betekent een aanhoudend hoge instroom in de bijstand waardoor het rijksbudget ter dekking van de uitkeringslasten ontoereikend is.

2. Terugdringen bijstandsfraude

  • Bijstandsfraude kan leiden tot hogere uitkeringslasten dan uit het rijksbudget gedekt kan worden.