Begroting 2017

3.11 Inkomen

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

10.840

10.003

9.521

9.270

9.024

9.021

Baten

8.017

9.018

9.018

9.018

9.018

9.018

Totaal saldo van lasten en baten

-2.823

-985

-503

-253

-7

-3

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

131

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

2.116

884

281

594

564

583

Resultaat product

-838

-102

-222

342

557

579