Begroting 2017

3.10 Werk

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      8.596

                         128

                      8.724

Baten

                             -  

                               -

                               -

Totaal saldo van lasten en baten

                     -8.596

                        -128

                     -8.724

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                            86

                            86

Onttrekking reserves

                         304

                         207

                         511

Resultaat product

                     -8.292

                             -6

                     -8.298

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Bijdrage Wvs (begroting)

                 -115

N

Bijdrage werkplein

                 -100

N

Reïntegratie

                     90

V

Uitkering voordelig exploitatie-resultaat Wvs 2015

                     57

V

Overig

                    -59

N

Reserve sociaal domein

                   121

V

Resultaat product

                      -6

N