Begroting 2017

3.10 Werk

1e Berap
2/10
niet volgens plan

2e Berap
2/10
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

In samenwerking met Ondernemers invulling geven aan taakstelling baanafspraken (afspraak garantiebanen Sociaal Akkoord 2013)

Laatste tussenrapportage door het UWV (eind 4e kwartaal 2015) laat een achterblijvend aantal gerealiseerde garantiebanen zien. Oorzaak is een achterblijvend aantal gemelde vacatures voor de doelgroep door werkgevers.

K

De gemeente Etten-Leur creëert voorwaarden waaronder ondernemers kunnen ondernemen (bijvoorbeeld het faciliteren van de vorming van een innovatiefonds).

Het overleg met de ondernemers hebben wij opgestart in 2015 en zetten we voort in 2016. Bij alle partijen is een positieve grondhouding om een ondernemersfonds te creëren.