Begroting 2017

3.10 Werk

Doelstelling

Risico

1. Re-integratie

  • Verdergaande rijksbezuinigingen beperken de mogelijkheden tot het investeren in de arbeidsontwikkeling van werkzoekenden (re-integratie) en het bieden van aangepaste werkgelegenheid aan personen met een arbeidsbeperking tot gevolg
  • Conflicterende belangen bij samenwerking met andere gemeenten binnen de intergemeentelijke sociale dienst Werkplein Hart van West-Brabant kan het realiseren van de beoogde re-integratiedoelstellingen belemmeren.

4.Werkgelegenheid

  • Niet doorzetten van het huidige economisch herstel zal weerslag hebben op de economische bedrijvigheid en werkloosheid/ instroom in de bijstand.
  • Het bedrijfsleven neemt onvoldoende verantwoordelijkheid voor het creëren van de afgesproken arbeidsplaatsen voor personen met een arbeidsbeperking (baanafspraken uit Sociaal Akkoord 2013), waardoor de doelgroep waar de  gemeente een verantwoordelijkheid heeft minder kansen op de arbeidsmarkt krijgt.