Begroting 2017

3.10 Werk

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

8.509

8.596

7.775

7.378

7.106

6.848

Baten

208

-  

21

22

-  

-  

Totaal saldo van lasten en baten

-8.300

-8.596

-7.754

-7.356

-7.106

-6.848

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

300

-  

310

316

373

345

Onttrekking reserves

304

304

325

329

92

116

Resultaat product

-8.297

-8.292

-7.740

-7.343

-7.387

-7.077