Begroting 2017

3.9 Wijken

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      1.367

                          -15

                      1.352

Baten

                             -  

                               -

                               -

Totaal saldo van lasten en baten

                    -1.367

                            15

                    -1.352

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                            57

                               -

                            57

Resultaat product

                     -1.310

                            15

                     -1.295

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

                   15  

V

Resultaat product

                    15

V