Begroting 2017

3.9 Wijken

Doelstelling

Risico

  1. Betrokkenheid inwoners
  • Stopzetten van de bijdrage voor wijkontwikkelingsplannen door Woonstichting Etten-Leur met als gevolg dat de gemeente in een lager tempo wijkontwikkelingsplannen opstelt of zelf meer middelen moet inzetten.
  • Politieke keuze om geen budget meer beschikbaar te stellen voor de wijken en het niet door andere O’s daarvoor in de plaats treden.
  • Onvoldoende beschikbaarheid van middelen waardoor kansrijke en op termijn mogelijk financieel gunstige bewonersinitiatieven niet worden opgepakt.
  1. Optimaliseren wijkgericht  werken
  • Onvoldoende bereidheid van partners om medewerking te verlenen aan het wijkgericht werken waardoor doelstelling niet of later worden gerealiseerd.