Begroting 2017

3.9 Wijken

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.438

1.367

1.187

1.194

1.201

1.212

Baten

1

-  

-  

-  

-  

-  

Totaal saldo van lasten en baten

-1.437

-1.367

-1.187

-1.194

-1.201

-1.212

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

57

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.437

-1.310

-1.187

-1.194

-1.201

-1.212