Begroting 2017

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      5.045

                          -50

                      4.995

Baten

                         259

                               -

                         259

Totaal saldo van lasten en baten

                     -4.785

                            50

                     -4.735

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                         400

                               -

                         400

Resultaat product

                     -4.385

                            50

                     -4.335

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Uren Grondbedrijf

                     91

V

Overig

                    -41

N

Resultaat product

                     50

V