Begroting 2017

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

1e Berap
1/11
niet volgens plan

2e Berap
1/11
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

Het uitvoeren van een nulmeting als basis voor een op te zetten monitor (bezoekersaantallen, verblijfsduur, redenen van verblijf e.d.) in samenwerking met regiogemeenten.

Bij meerdere instanties hebben we navraag gedaan om een dergelijke monitor op te zetten. We zijn nu in gesprek met de gemeente Oosterhout en zullen de opdracht op korte termijn verstrekken.