Begroting 2017

3.8 Cultuur, toerisme en recreatie

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

4.761

5.045

4.669

4.585

4.046

4.547

Baten

254

259

246

257

241

865

Totaal saldo van lasten en baten

-4.507

-4.785

-4.423

-4.328

-3.805

-3.682

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

400

429

509

-  

-  

Resultaat product

-4.507

-4.385

-3.994

-3.820

-3.805

-3.682