Begroting 2017

3.7 Sport

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      1.660

                          -78

                      1.583

Baten

                         542

                               -

                         542

Totaal saldo van lasten en baten

                     -1.118

                            78

                     -1.040

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                            55

                               -

                            55

Resultaat product

                     -1.064

                            78

                        -986

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

                     78

V

Resultaat product

                     78

V