Begroting 2017

3.7 Sport

1e Berap
2/10
niet volgens plan

2e Berap
1/10
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Onderzoek naar de haalbaarheid van het versterken van de eigen verantwoordelijkheid van sportverenigingen mede in relatie tot  het streven naar meer kostendekkend tarief accommodaties

Dit pakken we op in het laatste kwartaal van 2016. Eerst brengen we in beeld wat de huidige kosten zijn. In overleg met de sportverenigingen kijken we naar de mogelijkheden. Daarbij streven we naar samenwerking tussen verenigingen onderling.