Begroting 2017

3.5 Onderwijs

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      1.074

                              5

                      1.078

Baten

                            82

                             -9

                            73

Totaal saldo van lasten en baten

                        -991

                          -14

                     -1.005

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                             -  

                               -

                               -

Resultaat product

                        -991

                          -14

                     -1.005

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

                    -14

N

Resultaat product

                    -14

N