Begroting 2017

3.5 Onderwijs

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.353

1.074

1.065

1.076

1.080

1.089

Baten

160

82

83

83

83

83

Totaal saldo van lasten en baten

-1.193

-991

-983

-993

-997

-1.006

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.193

-991

-983

-993

-997

-1.006