Begroting 2017

3.3 Jeugd

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                    10.142

                         174

                    10.316

Baten

                            47

                               -

                            47

Totaal saldo van lasten en baten

                  -10.095

                        -174

                  -10.269

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                         155

                         185

                         340

Onttrekking reserves

                         360

                            93

                         453

Resultaat product

                     -9.890

                        -266

                  -10.156

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

JeugdzorgPlus

                 -168

N

Heronderzoek zorg in Natura (Jeugdprofessionals)

                    -53

N

Afrekening PGB Jeugd 2015

                   185

V

Afrekeningen 2015 begeleiding en veiligheid Jeugd

                    -60

N

Overig

                    -78

N

Reserve sociaal domein

                    -92

N

Resultaat product

                 -266

N