Begroting 2017

3.3 Jeugd

1e Berap
0/9
niet volgens plan

2e Berap
1/9
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Inrichten cliënt tevredenheidsonderzoek.

Vanwege andere prioriteiten pakken we in 2017 het cliënttevredenheidsonderzoek jeugd op samen met het cliënttevredenheidsonderzoek Wmo.