Begroting 2017

3.3 Jeugd

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

10.852

10.142

9.700

9.682

9.688

9.739

Baten

302

47

47

47

47

47

Totaal saldo van lasten en baten

-10.550

-10.095

-9.654

9.636

-9.641

-9.692

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

710

155

47

47

47

47

Onttrekking reserves

34

360

25

13

10

1

Resultaat product

-11.226

-9.890

-9.676

-9.669

-9.678

-9.737