Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

 

 Begroting voor 2e berap 2016 

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      1.395

                               -

                      1.395

Baten

                             -  

                               -

                               -

Totaal saldo van lasten en baten

                     -1.395

                             -  

                     -1.395

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                             -  

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                             -  

                               -

                               -

Resultaat product

                     -1.395

                             -  

                     -1.395

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

N

Overig

N

Resultaat product

                        -

N