Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

1e Berap
1/4
niet volgens plan

2e Berap
1/4
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Onderzoek naar mogelijkheid om beweegtuin/trimparcours voor ouderen te realiseren

De buurtsportcoach start naar verwachting eind 2016. Op dit moment bespreken we met alle betrokken partijen de inhoud van de functie.