Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

Risico

Onvoldoende gedragsverandering van inwoners waardoor bewustwording en een gezonde leefstijl achterblijft.

De noodzaak tot bezuinigen kan leiden tot minder inzet op preventieve activiteiten.

Onvoldoende bereidheid van derden (vijf O’s) om samen te werken waardoor doelstellingen niet of later gerealiseerd worden.