Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

1.405

1.395

1.447

1.442

1.442

1.442

Baten

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Totaal saldo van lasten en baten

-1.405

-1.395

-1.447

-1.442

-1.442

-1.442

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Onttrekking reserves

-  

-  

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

-1.405

-1.395

-1.447

-1.442

-1.442

-1.442