Begroting 2017

3.2 Gezondheidszorg

Welke maatschappelijke effecten willen we bereiken?

Iedereen doet mee in Etten-Leur.

Doelstellingen op programmaniveau

De gemeente creëert in samenwerking met de O’s de basisvoorwaarden om naar vermogen mee te kunnen doen in de samenleving.