Begroting 2017

3.1 Maatschappelijke ondersteuning

Aantal risico’s van dit product

11

Aantal gewijzigde risico’s  (hieronder toegelicht)

1

Gewijzigde risico’s

Toelichting

Verhoging van eigen bijdragen, waardoor de meest kwetsbare groepen niet meer de zorg afnemen die voor hen noodzakelijk is

 Voor wat betreft de Wmo-voorziening begeleiding is het risico minder geworden, omdat  we  medio 2016 een aantal tekortkomingen hebben gerepareerd. Voor verder Wmo-voorzieningen blijft dit risico ongewijzigd.