Begroting 2017

2.11 Vastgoed

1e Berap
3/14
niet volgens plan

2e Berap
5/14
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

Verkopen locatie Banakkerstraat 39 en/of voorbereiden plan voor (vervangende) nieuwbouw.

De planvorming en daadwerkelijke verkoop van Banakkerstraat 39 (basisschool De Vier Heemskinderen) pakken we pas in 2017 op. We hadden dit jaar geen capaciteit beschikbaar.

L

Verbeteren informatie over beschikbaarheid maatschappelijk vastgoed (marktplaats via digitaal platform en aanwijzen vastgoedmakelaar).

Het resterend werkpakket 2016 biedt geen ruimte om een marktplaats maatschappelijk vastgoed via een digitaal platform op te zetten.

K

Opleveren brede school Kerkwerve (3e kwartaal 2016)

De aannemer levert de brede school Vier Heemskinderen pas eind 2016 op. De voortgang van het werk had hij niet altijd goed gepland.

K

Verkoop gymzaal Vondellaan.

We ontvingen vijf biedingen voor de gymzaal Vondellaan. Voordat we over gunning beslissen, gaan we na of in relatie tot de huisvesting van 'maatschappelijke' organisaties het pand toch niet moet worden behouden.

K

Verkopen locatie Kerkwerve 42 en/of voorbereiden plan voor (vervangende) nieuwbouw.

Het bestemmingsplan 'Kerkwerve 42' is vastgesteld. In de eerste helft 2017 vindt pas de formele grondoverdracht plaats.