Begroting 2017

2.11 Vastgoed

Doelstelling

Risico

  1. Omvang vastgoed
  • Als gevolg van minder financiële beschikbare middelen bestaat de kans op het achterblijven van de taakstelling met als gevolg een niet sluitende begroting.
  • Als gevolg van de verslechterde situatie op de vastgoedmarkt bestaat de kans op verminderde afzetbaarheid waardoor opbrengsten achterblijven.
  1. Gebruik
  • Als gevolg van het afnemen van activiteiten en het grotere aanbod van maatschappelijk vastgoed neemt leegstand toe.
  1. Kwaliteit
  • Als gevolg van rechtstreekse storting van onderhoudsgelden aan derden zonder dat zij hier verantwoordingsverplichting op hebben, bestaat de kans dat deze middelen onjuist worden besteed. Met als gevolg dat de gemeente geconfronteerd wordt met extra kosten voor groot onderhoud.