Begroting 2017

2.10 Afval

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      5.198

                               -

                      5.198

Baten

                      4.991

                               -

                      4.991

Totaal saldo van lasten en baten

                        -207

                               -

                        -207

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                         207

                               -

                         207

Resultaat product

                              0

                               -

                              0

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

                        -

N

Resultaat product

                        -

N