Begroting 2017

2.9 Riolering

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      4.413

                        -206

                      4.207

Baten

                      4.227

                               -

                      4.227

Totaal saldo van lasten en baten

                        -186

                         206

                            20

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                         206

                         206

Onttrekking reserves

                         186

                               -

                         186

Resultaat product

                              0

                               -

                              0

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Exploitatie Riolering

                   206

V

Toevoeging reserve  Riolering

                 -206

N

Overig

                        -

N

Resultaat product

                        -

N