Begroting 2017

2.9 Riolering

1e Berap
5/10
niet volgens plan

2e Berap
3/10
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

K

Uitvoeren maatregelen totaal riool bedrijventerrein Vosdonk alsmede de rioolvervanging in de Mon Plaisir en Vossendaal.

De voorbereiding en nadere uitwerking van de uit te voeren maatregelen starten in het 3e kwartaal van 2016 De uitvoering van de maatregelen start in 2017.

K

Rioolvervanging in de straten Vondellaan, Huygenslaan, Luikstraat, Luxemburgstraat, van ’t Hoffstraat (Lindenbleek-Concordialaan), Kloosterlaan, en de straten omsloten door Concordialaan, Van Rooylaan, Antwerpenlei en van ‘t Hoffstraat

De geplande werkzaamheden voor rioolvervanging hebben we voor een aantal projecten al concreet voorbereid. De  voorbereiding van andere projecten is gestart. De volledige uitvoering van de werkzaamheden dit jaar is nog niet zeker.

K

Reparatie aan de riolering in de straten Namenstraat, Moeskens, Marnixstraat, Banjostraat, Vlaanderenstraat (vooruitlopend op herstraatwerkzaamheden).

De geplande werkzaamheden voor rioolvervanging hebben we voor een aantal projecten al concreet voorbereid. De  voorbereiding van andere projecten is gestart. De volledige uitvoering van de werkzaamheden dit jaar is nog niet zeker.