Begroting 2017

2.9 Riolering

Doelstelling

Risico

Afvalwater en Hemelwater

  • Hevige regenval met als gevolg capaciteitsgebrek van de riolering waardoor vuilemissie en (water)overlast toeneemt.
  • Financiële instabiliteit bij bedrijven waardoor achterstand bij uitvoering van werkzaamheden ontstaat.
  • Het risico om aansprakelijk gesteld te worden als gemeente.

Grondwater

  • Overtollig grondwater met als gevolg onvoldoende afvoermogelijkheden waardoor wateroverlast in woningen en bedrijven toeneemt.
  • Het risico om aansprakelijk gesteld te worden als gemeente.

Algemeen

  • Beperkte inzetbaarheid van personeel, ook in relatie met regionale samenwerking.