Begroting 2017

2.9 Riolering

 

Werkelijk

Raming

Raming

Meerjarenraming

Bedragen (* € 1.000)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Lasten

4.145

4.413

3.277

3.530

3.687

3.750

Baten

4.009

4.227

4.064

4.300

4.406

4.413

Totaal saldo van lasten en baten

-136

-186

787

770

718

663

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

354

-  

247

194

120

57

Onttrekking reserves

496

186

-  

-  

-  

-  

Resultaat product

5

0

540

576

599

606