Begroting 2017

2.8 Openbaar Groen

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                      3.586

                            19

                      3.605

Baten

                         318

                            45

                         363

Totaal saldo van lasten en baten

                     -3.269

                            26

                     -3.242

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                         210

                               -

                         210

Resultaat product

                     -3.059

                            26

                     -3.033

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Begraafrechten

                     40

V

Onderhoudsbudgetten producten

                    -16

N

OZB

                      -3

N

Overig

                       5

V

Resultaat product

                     26

V