Begroting 2017

2.8 Openbaar Groen

1e Berap
2/9
niet volgens plan

2e Berap
2/9
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

Uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (bv. schoolprojecten).

In het gesprek met onze partners hebben we ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud van groen in het kader van centrum- en parkmanagement aangekaart. Partners zijn nog niet zover om plannen op te pakken. We verwachten dit jaar geen concrete plannen. Dit jaar hebben we nog geen nieuw burgerinitiatief ontvangen (zie ook product 2.7 wegen).

K

Mogelijkheden bekijken om beheer en onderhoud van dierenparkjes, bloembakken en kerstbomen over te dragen.

Over het beheer en onderhoud van de dieren-parkjes zijn we in gesprek met een stichting. We verwachten dat zij deze taken vanaf 1 januari 2017 overneemt.
De ondernemers in het Winkelhart zijn niet bereid het beheer van de boombakken over te nemen. Zij zijn al verantwoordelijk voor de eigen bakken; deze bakken vervingen de gemeentelijke bloembakken. Het initiatief van een schaatsbaan op het Raadhuisplein maakt het plaatsen van een kerstboom overbodig. De winkeliers in Etten-Leur Noord toonden vorig jaar nog geen enthousiasme om zelf een kerstboom te regelen. Er wordt onderzocht hoe zij deze invulling dit jaar zien.