Begroting 2017

2.8 Openbaar Groen

Doelstelling

Risico

Beheer

  • Verminderde uitstraling en kwaliteit van de openbare ruimte bij keuze voor een lager gewenst niveau voor beheer als gevolg van beschikbaarheid van minder financiële middelen (toename van achterstallig onderhoud).
  • Verhoogd risico aansprakelijkheidstelling gemeente.
  • Door verkoop van snippergroen zal de hoeveelheid openbaar groen verminderen. De groennorm kan hierdoor in het gedrang komen.