Begroting 2017

2.7 Wegen

1e Berap
4/14
niet volgens plan

2e Berap
4/14
niet volgens plan

Te doen

Toelichting

L

In overleg uitwerken van plannen voor ondersteuning of overdracht van regulier onderhoud in het kader van centrum- en parkmanagement en burgerinitiatieven (schoonhouden, onkruid bestrijden etc. geen herstel).

Over de mogelijkheden tot overdracht van regulier onderhoud zijn wij in gesprek met vertegenwoordigers van het Winkelhart (centrummanagement) en de Industriële Kring (parkmamagement). Partners zijn nog niet zover om plannen op te pakken. We verwachten dit jaar geen concrete plannen. Dit jaar hebben we nog geen nieuw burgerinitiatief ontvangen.

K

Behoud van kwaliteitsniveau door het herstraten Korte Brugstraat (Plantijnlaan-Brandseweg), Lage Donk,  Vondellaan,  Marnixstraat Moeskens, Namenstraat,  Vlaanderenstraat, Luxemburgstraat, Luikstraat, van ’t Hoffstraat (Lindenbleek-Concordialaan), straten omsloten door Concordialaan, Van Rooylaan,  Antwerpenlei en van ’t Hoffstraat, Banjostraat en Huygenslaan. Het herstellen van de asfaltverharding van de Haagse Dijk, Hoge Weg en Bollenstraat Tevens het herstraten van diverse voet- en fietspaden.

Het werk voor het herstraten van de wegen is in voorbereiding. De voorbereiding duurt soms langer omdat we tijd nemen voor overleg met bewoners. Bij de uitvoering van het werk houden we rekening met de bereikbaarheid. Om die reden starten we sommige werken pas later en worden deze pas in 2017 afgerond

K

Vanuit het investeringsplan zijn de volgende werken opgenomen: Bisschopsmolenstraat (deel aansluitend aan centrum) en het gefaseerd inrichten van Withofstraat-Kerkwerve-Stijn Streuvelslaan).

De werkzaamheden aan de Bisschopsmolenstraat liggen vooralsnog op schema. De voorbereiding van het plan tot het gefaseerd herinrichten van het tracé Withofstraat -Stijn  Streuvelslaan kon om capaciteitsredenen nog niet worden opgepakt.

K

Stimuleren en faciliteren initiatieven van derden voor uitbreiden aanbod digitale infrastructuur (glasvezelnet-breedband).

De RWB werkt aan een samenwerkingsverband tussen de westbrabantse gemeenten en een contractpartner voor de aanleg van breedband in het buitengebied. De aanleg is voorzien in 2017. Daarnaast zijn er voor het stedelijk gebied geen concrete initiatieven.