Begroting 2017

2.6 Duurzaamheid

 

Begroting voor 2e berap 2016

Mutatie 2e berap 2016

Begroting na 2e berap 2016

Bedragen (* € 1.000)

Lasten

                         674

                              8

                         682

Baten

                            57

                              3

                            60

Totaal saldo van lasten en baten

                        -616

                             -5

                        -622

Mutaties eigen vermogen:

Toevoeging reserves

                               -

                               -

                               -

Onttrekking reserves

                               -

                               -

                               -

Resultaat product

                        -616

                             -5

                        -622

Onderwerp

 Bedrag 

V/N

Overig

                      -5

N

Resultaat product

                      -5

N